Hatanın tam uzantısı : Starting httpd: httpd: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using server1.xxx.com for ServerName

Çözüm için yapılacak iş çok basit ; /usr/local/apache/conf/httpd.conf  dosyasında bulunan ServerName YourDomain:80 satırın önündeki # işaretini kaldırın, kendi IP veya domainizin adını tam girip kaydedin. Sonra apeche yi tekrar başlatın

This image has an empty alt attribute; its file name is 480016-PGKTGR-852-1024x683.jpg
Example Caption
This image has an empty alt attribute; its file name is 282024-P60RDW-857-1024x683.jpg