Nginx’i başlatırken 443 hata mesajı şu şekilde gözüküyorsa ; [emerg] 26119#0: bind() to xxx.xxx.xxx.xxx:443 failed (98: Address already in use) şu komutu ssh dan girerseniz düzelir :

sudo fuser -k 443/tcp
service nginx restart